ANIS SAMLER ALLE, DER ER BESKÆFTIGET INDENFOR ANIMATIONSBRANCHEN OG DERMED STYRKER DEN DANSKE ANIMATIONSBRANCHE OGSÅ SET I FORHOLD TIL UDLANDET.

Om Anis

ANIS formål er at samle alle, der er beskæftiget indenfor animationsbranchen og dermed styrke den danske animationsbranche også set i forhold til udlandet.

Vi er optaget af at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretslige interesser, såvel økonomiske som kunstneriske. Som medlem i ANIS er du en del af et netværk af professionelle, med passion for Animation, samt stor viden om alle bagvedliggende processer.

Den 1. januar 2002 blev der indgået en administrationsaftale mellem Danske Filminstruktører og Animationssammenslutningen (ANIS).

Sekretariatschef Sandra Piras tegner herefter i fællesskab med formanden foreningen.

Hvorfor Anis

ANIS formål er at samle alle, der er beskæftiget indenfor animationsbranchen og dermed styrke den danske animationsbranche også set i forhold til udlandet.

Vi er optaget af at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretslige interesser, såvel økonomiske som kunstneriske. Som medlem i ANIS er du en del af et netværk af professionelle, med passion for Animation, samt stor viden om alle bagvedliggende processer.

Den 1. januar 2002 blev der indgået en administrationsaftale mellem Danske Filminstruktører og Animationssammenslutningen (ANIS).

Sekretariatschef Sandra Piras tegner herefter i fællesskab med formanden foreningen.

Generalforsamlinger

ANIS holder generalforsamling hvert forår, som regel i slutningen af marts. Nærmere information sendes til medlemmer på mail.
På generelforsamlingerne gennemgås planerne for fremtiden, samt evaluerer på det forgangene år.

Hent referater fra tidligere generalforsamlinger:

Gennemsigtighed
Anis
Anis